Bli varslet!

Kommuner i hele Norge benytter Varsling 24 for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS, epost og telefonoppringing. I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte. Det kan være fordi:

  • Dine kontaktdata er feil.
  • Du har nylig flyttet eller bor midlertidig på en annen adresse.
  • Du har en mobiltelefon som er registrert på arbeidsgiver.
  • Du har hemmelig nummer.
  • Du har tilknytning til en adresse der du ikke bor.

Er din kontaktinfo riktig?

Varsling 24 henter kontaktinformasjon fra det felles nasjonale kontaktregisteret som administreres av DIFI.

Sjekk kontaktinformasjonen din

Tilleggsoppføring/
næring

Tilleggs-
oppføring/
næring

Her kan du registrere ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister. Da vil ditt telefonnummer bli inkludert i varslinger som gjelder adressen(e) du oppgir. Her kan du også registerere nøkkelpersoner i en bedrift/organisasjon.

Legg til ditt telefonnummer

Har jeg blitt varslet?

Oppgi ditt telefonnummer eller din bostedsadresse for å søke i varslingsregisteret.

Har jeg blitt varslet?